Sted: Eidsvolds plass, Oslo (foran Stortinget)
Tid: Lørdag 7. september kl. 13.
Arrangør: Helsetjenesteaksjonen

Møt opp, og si fra til kollegaer, venner og kjente!

Program

 • Åpning: Musikalsk innslag
 • Korte appeller ved
  – Torgeir Bruun Wyller, talsperson for Helsetjenesteaksjonen
  – Marit Kirkevold, sykepleier, professor
  – Are Saastad, tidligere leder av Fagforbundet på Aker sykehus
  – Steinar Solberg, kirurg på Rikshospitalet
  – Halvard Vike, professor i sosialantropologi
 • Svar fra sentrale politikere
 • Avslutning: Musikalsk innslag

Ordstyrer:Tidligere stortingsrepresentant Magnar Sortåsløkken

Paroler

 • Helse og omsorg er ikke industri! Vi vil ha menneskeligheten tilbake. Industriens driftsmodeller passer ikke for helse, omsorg og pleie.
 • Plass til alle! Vi krever flere behandlingsplasser i sykehus, sykehjem, psykiatrien og rehabiliteringen slik at retten til helsehjelp blir reell.
 • Helse og omsorg er et nasjonalt ansvar! Vi krever at helsemyndighetene tar helhetlig ansvar for helse – og omsorgstjenestene og at Stortinget bevilger tilstrekkelige midler. Slutt å skyve problemene over på kommunene og helseforetakene.
 • La fagfolkene få gjøre jobben sin! Fagfolkene trenger tid med pasientene, og sier nei til dyrt og meningsløst byråkrati.