VG 12.08.2013_illustrasjonsbilde

Under halvparten av arbeidstiden brukes på pasientene, viser en fersk studie referert av VG. 

– Vi har i det stille overtatt sekretærjobben. Halvparten avarbeidstiden går til dette. Dette uttaler Ahus-overlege Annette Wikerøy.

I 2004 gikk om lag 60 prosent av arbeidsuken med til direkte pasientrettet arbeid, det vil si all kontakt med pasienter og pårørende – både ansikt til ansikt, per telefon og mail. Nå ser arbeidsdagen annerledes ut i Sykehus-Norge. Ferske tall fra 2012 viser legene bruker mindre enn 43 prosent av jobbuken på pasientene.

– Med syv timer mindre i uken, blir færre behandlet. Pasientkøene er allerede lange, og dette gjør at de vokser. De pasientene som faktisk får behandling, merker at legen har lite tid til å informere og diskutere, sier Hege Gjessing, president i Legeforeningen.

Les saken: VG, 13.08.2013