Ustyrlig byråkrativekst?

De fleste med pasientrettet arbeid ser nå at byråkrativeksten er i ferd med å kvele helsetjenesten. Den gir både direkte kostnader (alle byråkratene skal ha lønn) og indirekte kostander ved at helsepersonellets oppmerksomhet trekkes bort fra pasientene og over til rapportskriving og monopolpengespill. Hvordan kan denne galskapen la seg bremse?

 

Av |april 8th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Ustyrlig byråkrativekst?

Vi trenger våre lokalsykehus – mer enn noen gang

Pasienter får alvorlige komplikasjoner og dør fordi sykehusene ikke har plass til dem og sender dem ut for tidlig. Det er vanskelig å forstå at våre ledere og politikere ikke tar det mer alvorlig – og stopper nedbyggingen.

Av |april 6th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Vi trenger våre lokalsykehus – mer enn noen gang

Elfenbenstårn i offentlig sektor

«Et av formålene med mål- og resultatstyring var at man ønsket seg bort fra «særinteresser», slike som fagfolk og fagforeninger og «sektorpolitikere». Altså dem som faktisk kjente til hvordan den enkelte sektor fungerte. Nå har vi i stedet fått et dehumaniserende styringssystem med en sterk styringselite, som gjør som systemet forutsetter og som lojalt hugger ned et hvert forsøk på kritikk.»

Dette skriver Linn Herning, nestleder […]

Av |april 2nd, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Elfenbenstårn i offentlig sektor

Skottland tok sykehusene tilbake

For 12 år siden begynte norske sykehus å få pengene sine etter «butikkmetoden». Siden har underskuddene vært enorme. I Skottland har de kastet ut hele markedsmekanismen. Nå holder sykehusene budsjettene.

For velferdsstaten arrangerte våren 2013 en studietur til Skottland for å se på erfaringene med landets avvikling av markedsmodeller i helsevesenet. Nå har Roar Eilertsen […]

Av |mars 31st, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Skottland tok sykehusene tilbake

Torgeir Bruun Wyllers blogg: Som bestilt

Helsetilsynet har gransket konsekvensene av Samhandlingsreformen. Resultatet er ikke lystelig.  Tilsynet avdekker «alvorlig svikt i samhandlingen mellom sykehus og kommune» heter det.

Dette er ikke overraskende. Tvert imot, det er gått nesten eksakt slik som fagfolk spådde på forhånd. Samhandlingsreformen har svært lite med «samhandling» å gjøre.

Av |mars 14th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Torgeir Bruun Wyllers blogg: Som bestilt

Inga Marte Thorkildsen anklages for arroganse

Synne Bernhardt i Helsetjenesteaksjonen ville møte Inga Marte Thorkildsen (SV) for å diskutere alvorlige mangler i eldreomsorgen. Svaret var at byråden «har ikke anledning til å møte enkeltpersoner».

Av |mars 7th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Inga Marte Thorkildsen anklages for arroganse

Ingen skam å engasjere seg

Ansatte ved UNN engasjerer seg for å bedre pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet.

Av |mars 7th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Ingen skam å engasjere seg

Helsetopper fast i fortiden

Fyrstetiden og undersåttenes lydighet overfor fyrsten er over. Det burde ledelsen ved UNN Tromsø og Helse Nord ta inn over seg.

Av |mars 7th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Helsetopper fast i fortiden

Aker Sykehus venner inviterer til Åpent møte onsdag 9. mars kl 19.00 – 21.00

Av |mars 6th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Aker Sykehus venner inviterer til Åpent møte onsdag 9. mars kl 19.00 – 21.00

Tilbake til 1990-tallet…

Norge er ett av de siste landene i den vestlige verdenen som ikke tar i bruk den høyst effektive medisinen for lungekreft. Lungekreft har blitt vår aids-epidemi, og Norge har blitt til Afrika for ti–femten år siden.

Av |mars 1st, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Tilbake til 1990-tallet…