«Faglig forsvarlighet» – utgått på dato?

I helsevesenets ville ferd på lav-budsjettenes utforbakke er det noen uttrykk som går igjen. Et av dem er: «faglig forsvarlig drift». Jeg vet noe om hva som er faglig forsvarlig praksis i «mitt fag», psykiatrien. Jeg vil likevel påstå at begrepet har blitt ubrukelig – det har nærmest gått ut på dato. «Faglig forsvarlig» […]

Av |juli 11th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for «Faglig forsvarlighet» – utgått på dato?

Prioriter lokalsykehusene fremfor nytt gigantsykehus

Ikke gjør den samme feilen på nytt.

Selv om bygningsmassen ved Ullevål er noe utidsmessig og har et ørlite vedlikeholdsetterslep hist og her, så kan den likevel romme lokalsykehusfunksjoner eller benyttes som lager eller arkiv.

Det ville være uklokt å kondemnere bygningsmassen slik enkelte foreslår. Vi må for enhver pris unngå tabben ved å bygge ned […]

Av |juli 4th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Prioriter lokalsykehusene fremfor nytt gigantsykehus

Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester

Halvard Vike, Jonas Debesay, Heidi Haukelien (styremedlem i HTA) slipper en bok på Gyldendal i dag, 4. juli 2016. Den har den ironiske tittelen «Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester», og er en svært aktuell bok for alle som er opptatt av HTAs saker.

Av |juli 4th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester

Uverdig politisk spill om eldreomsorgen

I den nye proposisjon 99 til Stortinget, slår regjeringen ring om kommuneøkonomien, men svikter de svakeste eldre pleietrengende.

Av |juni 26th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Uverdig politisk spill om eldreomsorgen

Vi er helt avhengige av at våre ledere tar i mot våre argumenter

«Se for deg at du har laget flere utsøkte retter. Gjestene dine ankommer, du byr fram maten, men ingen vil smake. I stedet noterer de hva rettene heter, før de går videre uten å spise. Når dere senere skal vurdere kvaliteten på maten, er det vanskelig å godta at rettene ble vurdert og bedømt […]

Av |juni 23rd, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Vi er helt avhengige av at våre ledere tar i mot våre argumenter

Kritikkverdige arbeidsforhold og fraværende helseminister

William Jørgen Koren mener det er sykehusledere som viser bøllete og uakseptabel atferd, og at helseministeren må gripe inn.

Av |juni 20th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Kritikkverdige arbeidsforhold og fraværende helseminister

Satte av 44 millioner til bonusordninger

Fortrolige notater og dokumenter unntatt offentlighet avslører at det ble satt av minst 44 mill. til bonusordninger i prosjektorganisasjonen Helsebygg. Helse Midt-Norge kan ikke dokumentere hva som har skjedd med 24-25 av millionene.

Av |juni 20th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Satte av 44 millioner til bonusordninger

Velg medisiner framfor sykehus

Kreftmedisin har vi ikke råd til, men gigantsykehus på Gaustad er tydeligvis ikke noe problem. Det er behandling og medisiner som redder pasienter, ikke bygninger.

 

Av |juni 19th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Velg medisiner framfor sykehus

Jo kortere dess bedre?

I mars i år offentliggjorde Helsetilsynet sine konklusjoner etter å ha gransket samarbeidet mellom sykehus og kommuner i forbindelse med samhandlingsreformen. De fant blant annet at kommunikasjonen ved utskrivning ofte er dårlig, at legemiddellister ofte er feil, at pasienter og pårørende har liten mulighet for å påvirke, og at relasjonene mellom spesialist- og primærhelsetjenesten […]

Av |juni 17th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Jo kortere dess bedre?

Kvinnsland-utvalgets viktigste utfordring: Gjenreis tilliten i helsetjenesten!

Helseminister Bent Høie har bedt om råd om en ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Styreleder ved Oslo Universitetssykehus Stener Kvinnsland skal lede et utvalg som skal gi svar. Helsetjenesteaksjonen (HTA) er blant mange organisasjoner som var invitert til å innspill til Kvinnslandutvalget. Her er HTAs bidrag:

Av |juni 8th, 2016|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Kvinnsland-utvalgets viktigste utfordring: Gjenreis tilliten i helsetjenesten!