Helsetjenesteaksjonen ble stiftet 19. mars 2013 . Tidligere har aksjonen hatt en «flat struktur» med en aksjonsgruppe bestående av 23 medlemmer og ingen mulighet for andre til å melde seg inn.

I mars 2014 ble Helsetjenesteaksjonen omgjort til en medlemsorganisasjon. Det er i hovedsak tre grunner til denne endringen:

  • Det er etterspurt blant våre sympatisører. Det er mange som ønsker å melde seg inn for å vise sin støtte.
  • Det gir større legitimitet for Helsetjenesteaksjonen som helsepolitisk aktør når vi kan redegjøre for hvor mange vi representerer.
  • Kontingentinntekter gjør det mulig å engasjere sekretærhjelp, midler til å fremme synlige aksjoner og eventuelle annonseringer, hvilket er nødvendig for å bringe aksjonen videre.

 

Styret valgt inn av årsmøtet 03.03.2016:

torgeir4_80x80
Torgeir Bruun Wyller
(professor i geriatri)
Styreleder
.
Hedi-Haukelien_80x80px
Heidi Haukelien 
(sykepleier, sosialantropolog og forsker)
 .
warnulfheimdal
Arnulf Heimdal
(fastlege)
 .

Christel
Christel Brurås-Leine 
(avdelingssykepleier i helsehus)

3486554866_5479311a
Inger Kragh Nyhus
(spesialist i allmennmedisin og overlege i psykiatri)

Oluf_Roe2
Oluf  Dimitri Røe
(overlege i onkologi)

Endre-Fjellestad-(2)3
Endre Fjellestad

 

Varamedlem:

jan
Jan Størmer
(overlege )

bjorg
Bjørg Marit Andersen
(tidl. smittevernoverlege og professor)

Valgkomiteen (valgperiode 2015 – 2019) består av :
Inger-Margrethe Holter (sykepleier, førsteamanuensis)
Marit Halvorsen (professor i jus)
Vegard Bruun Wyller (professor i pediatri)

Sekretariatet består av:
Silvia Leine
Magnar Sortåsløkken

Tre offisielle dokumenter danner grunnlag for Helsetjenesteaksjonens arbeid:

Prinsipprogram

Handlingsprogram 2016 – 2017

Vedtekter

 .
 .
 .