Ditt navn

  E-post

  Informasjon for medlemsskap

  Årskontingenten for 2016 er 400 kroner for yrkesaktive og 200 kroner for ikke yrkesaktive. Du kan melde deg inn på to måter:

  1. Send inn følgende informasjon i skjemaet over:

  • Navn
  • Epostadresse
  • Postadresse
  • postnummer og sted
  • Yrke og arbeidssted (frivillig)
  • Giro for innbetaling av kontingent vil bli tilsendt

  2. Betale via VIPPS:

  • logg deg inn på VIPPS appen din
  • søk opp HTA på 16171
  • skriv inn beløp
  • legg ved epostadresse i meldingsfeltet