Styret valgt inn av årsmøtet 03.03.2016:

torgeir4_80x80
Torgeir Bruun Wyller
(professor i geriatri)
Styreleder
.
Hedi-Haukelien_80x80px
Heidi Haukelien 
(sykepleier, sosialantropolog og forsker)
 .
warnulfheimdal
Arnulf Heimdal
(fastlege)
 .

Christel
Christel Brurås-Leine 
(avdelingssykepleier i helsehus)

3486554866_5479311a
Inger Kragh Nyhus
(spesialist i allmennmedisin og overlege i psykiatri)

Oluf_Roe2
Oluf  Dimitri Røe
(overlege i onkologi)

Endre-Fjellestad-(2)3
Endre Fjellestad
Varamedlem:

jan
Jan Størmer
(overlege )

bjorg
Bjørg Marit Andersen
(tidl. smittevernoverlege og professor)

Valgkomiteen (valgperiode 2015 – 2019) består av :
Inger-Margrethe Holter (sykepleier, førsteamanuensis)
Marit Halvorsen (professor i jus)
Vegard Bruun Wyller (professor i pediatri)

Sekretariatet består av:
Silvia Leine
Magnar Sortåsløkken