Admin_HA

Om Admin_HA

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Admin_HA has created 40 entries.

Varslerbrev til det norske folk

Helsetjenesteaksjonen har i dag sendt et varslerbrev til en rekke av landets redaksjoner. Les brevet her:Varslerbrev til det norske folk

Av |juli 9th, 2013|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Varslerbrev til det norske folk

Finn Skårderud: De ansiktsløse

 
Professor Finn Skårderud:
-Det er uro i Helse-Norge. Helsearbeidere har begynt å si ifra om en utvikling i feil retning. Hva slags feilutvikling? Det kommer blant annet til uttrykk i språket. ”Behandling” er blitt til ”produksjon av helse”. Ordene avdekker ideologi. Behandling er et menneskelig forhold. Produksjon er et økonomisk forhold. Vi er i ferd […]

Av |juni 30th, 2013|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Finn Skårderud: De ansiktsløse

Foss, Håvås og Kirkevold: Pasienten er helsearbeiderens oppdragsgiver

 

Marit Kirkevold, sykepleier 

– Helse- og omsorgsarbeideres personlige ansvarsfølelse er grunnmuren i helsetjenesten. Under skiftende regjeringer har Helse- og omsorgsdepartementet bygget opp et byråkrati som griper stadig dypere inn i møtet mellom pasient og helsearbeider. Yrkesstolthet og arbeidsglede er under press, og står i fare for å bli erstattet med apati og resignasjon.
– Omsorg kan […]

Av |juni 26th, 2013|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Foss, Håvås og Kirkevold: Pasienten er helsearbeiderens oppdragsgiver

Den helsepolitiske kurien

 

I Tidsskriftet nr. 6/2013 skrev ti leger artikkelen «Ta faget tilbake». Artikkelen utløste en storm av positive tilbakemeldinger fra leger, sykepleiere, andre helsearbeidere, pasienter og pårørende. En del av disse gikk sammen og startet Helsetjenesteaksjonen, på det ideologiske grunnlaget som utmeisles i artikkelen «Ta faget tilbake».
I Tidsskriftet nr. 10/2013 publiseres til sammen 11 kommentarer […]

Av |juni 6th, 2013|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Den helsepolitiske kurien

Mellin-Olsen, Hagen og Mathisen: Hva vil vi ha i stedet?

Jannicke Mellin-Olsen, Egil Hagen og Ulla Dorthe Mathisen svarer på en rekke spørsmål angående Helsetjenesteaksjonen:
– 22. juli-kommisjonen dokumenterte at det er et problem at ansvaret for nasjonal beredskap er spredd på alt for mange direktorater og tilsyn. Samtidig hevder helseministeren at helsetjenesten har god kvalitet, nettopp fordi den administreres og kontrolleres av 13 direktorater […]

Av |juni 6th, 2013|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Mellin-Olsen, Hagen og Mathisen: Hva vil vi ha i stedet?

Intervju: Torgeir Bruun Wyller

 
«Professor Torgeir Bruun Wyller er en av initiativtagerne til den nystiftede Helsetjenesteaksjonen. Sammen med sine meningsfeller tok han mål av seg til å samle helsearbeidere, pasienter og andre interesserte i en felles kamp for en ny helsepolitikk. Det har han klart, og han har ikke tenkt å gi seg»
» Å snu dagens strukturer er ikke […]

Av |juni 6th, 2013|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Intervju: Torgeir Bruun Wyller

Trine Skei Grande og Rebekka Borsch: Slutt å leke gjemsel, Gahr Støre

 
Kronikk skrevet av Trine Skei Grande og Rebekka Borsch:

-Norsk helsesektor har sakte men sikkert blitt avpolitisert. Ingen står lenger til ansvar for sentrale utviklingstrekk i helsepolitikken. Særlig i sykehussektoren leker regjeringen gjemsel, med helseminister Gahr Støre i spissen. Ansvaret skjules i lukkede prosesser og bak et tykt lag med byråkratiske beslutningsnivåer.
«Ingen vet lenger hvem […]

Av |juni 2nd, 2013|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Trine Skei Grande og Rebekka Borsch: Slutt å leke gjemsel, Gahr Støre

Jan Inge Sørbø: Styring og kontroll

 
Jan Inge Sørbø, professor i vitskapsteori ved Høgskulen i Volda og fast kommentator i Dag og Tid skriver: 
-Etter ei tid går kontrollane i loop: Det ein kontrollerer, er at det finst system for å kontrollera.

-Det spørsmålet som melder seg, er kor mykje det faktisk er mogeleg å styra, og i alle fall kor mykje politikarane kan greia […]

Av |mai 24th, 2013|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Jan Inge Sørbø: Styring og kontroll

Jon Hustad: Når systemet går amok

 
Jon Hustad anmelder boken «Feil medisin», skrevet av Are Saastad:
«Eg har i mange år fylgt med på den såkalla Oslo-prosessen, sammenslåinga av Radiumhospitalet, Ullevål og Rikshospitalet i kombinasjon med nedleggjinga av Aker. Eg har familie som er tilsett i systemet, eg har vener i systemet, eg kjenner professorar i systemet, eg har vore pasient […]

Av |mai 24th, 2013|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Jon Hustad: Når systemet går amok

Bjørg Marit Andersen: Klinikklederen ved OUS forteller ikke sannheten

Professor Bjørg Marit Andersen skriver i VG:
Klinikkleder Terje Rootwelt ved Kvinne- og Barneklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS), beskriver den klanderverdige situasjonen for nyfødte premature ved OUS som akutt oppstått i 2011 (VG 30. april). Men dette har vært en kontinuerlig skandale siden sykehus- fusjonen i 2009 
 
Les saken: VG 09.05.13

Av |mai 9th, 2013|Aktuelle nyheter|Kommentarer er skrudd av for Bjørg Marit Andersen: Klinikklederen ved OUS forteller ikke sannheten