I den nye proposisjon 99 til Stortinget, slår regjeringen ring om kommuneøkonomien, men svikter de svakeste eldre pleietrengende.