– Sykehusenes planlegging og drift styres i dag av departementets årlige Oppdragsdokument til de regionale helseforetakene (RHF) med mange mål og delmål. Så dobler RHF’ene sideantallet, slik at sykehusene får et dokument på 40 sider med detaljerte føringer om stort og smått. Fra sidelinjen kommer Helsedirektoratet med sine krav og de mange tilsynsmyndighetene pålegger sykehusene omfattende rapporteringer. Alle disse strømmene av kravblir til en sjø, som ledelsen og helsearbeiderne holder på å drukne i.

Dette skriver Jomar Kuvås, siviløkonom, dr. ing. og rådgiver. I perioden 2002-2009 hadde han lederroller ved Rikshospitalet, blant annet som direktør.

Les saken: «Flaskehalser stort problem» (kronikk), VG 12.08.2013

VG-12.08.2013_illustrasjons

Illustrasjon fra VG 12.08.2013