Innsparinger i helsevesenet fører til manglende smittevern og dårlig hygiene. Dette gir infeksjoner og antibiotikabehandling.

Debatt innlegg i Aftenposten 05.12.2016, Bjørg Marit Andersen, professor i smittevern, varamedlem i HTA.