– St.Olavs Hospital svikter de eldre, mener Ingvild Saltvedt, sjef ved avdeling for geriatri.

Sykehuset er svært underdimensjonert i forhold til behovet for geriatriske senger, mener Saltvedt– St. Olavs Hospital ble planlagt til å ha 44 senger. Men vi har aldri hatt flere enn 15.