Innføring av foretaksmodellen i det norske helsevesenet har gjort at sykehusene og helsetilbudet i større og større grad styres av profitt. Det var utgangspunktet for debattmøtet i regi av Medisinsk filosofisk forum i Bodø for noen uker siden. Foredragsholder Eli Berg, tidligere allmennpraktiserende lege, nå førsteamanuensis ved Ahus, har brukt de siste årene til å dypdykke i det norske helsevesenet, i kjølvannet av den store omveltningen i 2002. Hennes funn er urovekkende og har blant annet resultert boka «På helsa løs, om økonomifokuset i norske sykehus».