Å standardisere tjenester kan synes lønnsomt og effektivt, men pasientene får ikke nødvendigvis den hjelpen de søker og reelt sett har behov for.

Kronikken er basert på NPM og betydning for omsorgskvalitet. Hva vet vi om omsorgskvalitet  innenfor rammene av dagens modell?