Nedlegging av lokalsykehus lar seg ikke kompensere med luft- eller bilambulanser. Norge er ikke Danmark.

Helsebudsjettene blir stadig trangere og vi tynes til ytterligere «effektivisering» og nedskjæringer, skriver overlege Mads Gilbert i denne kronikken i Dagens Ytring.

Vedlagt følger også originalmanus med referanser i hyperlinker.  Manus er lengre enn i Dagens Ytring