Lanseringsseminar torsdag 26. januar 2017 på Litteraturhuset i Oslo!

Debattboken Ny helsepolitikk – det finnes løsninger, redigert av Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller, utgis i disse dager av Dreyers forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen.

I boken viser 25 eksperter fra helsefag, juss, økonomi, samfunnsfag og forvaltning at det finnes alternativer til dagens helsepolitikk. De analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og munner ut i helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag – hvis de hadde villet – og som i så fall ville ført helsetjenesten på en riktigere kurs.

Boken kjøpes i bokhandelen, eller her, fra og med 25.01.2017:

http://www.dreyersforlag.no/ny-helsepolitikk.5890050-401548.html

Debattboken lanseres på Litteraturhuset i Oslo (sal Nedjma) torsdag 26. januar kl 18.00.