Helseminister Bent Høie har bedt om råd om en ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Styreleder ved Oslo Universitetssykehus Stener Kvinnsland skal lede et utvalg som skal gi svar. Helsetjenesteaksjonen (HTA) er blant mange organisasjoner som var invitert til å innspill til Kvinnslandutvalget. Her er HTAs bidrag: