Det blir stadig tydeligere at det er et ulykkelig samvirke mellom legers (og annet helsepersonells) årelange dårlige tradisjon med å skjule sine feil, og sykehusenes og kommunenes langt nyere tradisjon med å pleie sitt omdømme. Dette har jeg skrevet et innlegg i Aftenposten om.