William Jørgen Koren mener det er sykehusledere som viser bøllete og uakseptabel atferd, og at helseministeren må gripe inn.