Foreldre overlater tillitsfullt sine barn til lærere. De stoler på dem. I en tillitsstilling som læreryrket må også arbeidsgiver kunne stole på sine ansatte. Det gjør de ikke ved å kreve detaljrapportering og 7,5 timers daglig, synlig tilstedeværelse. Disse kravene viser med all tydelighet en arbeidsgiver med sterkt behov for å kontrollere sine ansatte.

Dagens offentlige sektor styres av New Public Management, et system tuftet på målstyring og enorme mengder rapportering. Dette systemet stjeler tid fra offentlige instansers tjenestemottakere. Systemets iboende mistillit rammer også ansatte innen politi og helse, der det er i ferd med å bygge seg opp en tilsvarende frustrasjon som den lærerne nå synliggjør.

Vi er flere som kan komme til å måtte gå til tilsvarende, alvorlige arbeidskonflikter mot våre detaljstyrende og urimelig rapporteringskrevende arbeidsgivere med mindre vi blir vist den tilliten vi behøver for å utføre våre fag på best mulig måte.

Vi er tilliten verdig.

Vi er sikre på at lærerne er tilliten verdig.