I helsevesenets ville ferd på lav-budsjettenes utforbakke er det noen uttrykk som går igjen. Et av dem er: «faglig forsvarlig drift». Jeg vet noe om hva som er faglig forsvarlig praksis i «mitt fag», psykiatrien. Jeg vil likevel påstå at begrepet har blitt ubrukelig – det har nærmest gått ut på dato. «Faglig forsvarlig» var tidligere ensbetydende med kvalitet, nå har har blitt så utydelig og inneklemt at det er en skygge av seg selv.

Innspill av Inger Kragh Nyhus, overlege i psykiatri og styremedlem i HTA