Thomas Bøhmer tilbakeviser i Aftenposten 31.7.13 påstandene om at det fortsatt drives sykehus på Aker. Husene står igjen, men de er langt på vei tømt for innhold!
Les artikkelen her: Bohmer_Aftenposten_310713