ER VI PÅ VEI TIL DEN SENGELØSE, HJERTELØSE OG KLASSEDELTE HELSETJENESTEN?

Norge har historisk sett hatt et meget godt offentlig helsevesen, og samfunnskontrakten har vært at alle innbyggere skal få god medisinsk behandling så å si gratis gjennom sin skatteseddel. Etter at Norge ble super rikt gjennom oljeformuen, begynte det også å melde seg en gjerrighet, en bekymring om at helsevesenet var for dyrt og at vi måtte spare Interessant nok, var og er Norges totale helse utgifter moderate i forhold til brutto nasjonal produkt, der både Danmark og Sverige går forbi oss.

Kronikk av Oluf D. Røe, publisert i Økonomi og Samfunn.