Mens det koker på gulvet i helsevesenet, i politiet, på skolene og i NAV, skal Kvinnsland-utvalget levere sin rapport om hvordan sykehusene bør styres. Utvalget skal legge til grunn en styringsmodell som hver eneste dag fører til at pasienter, innbyggere og elever blir forsømt. I andre land er denne modellen erklært død. Her hjemme forsvarer styringseliten sine imperier mot endringer.

Oluf Dimitri Røe, Overlege i onkologi, Sykehuset Levanger. Styremedlem i Helsetjenesteaksjonen (HTA)
Torgeir Bruun Wyller, Professor i geriatri, Oslo Universitetssykehus. Leder i Helsetjenesteaksjonen (HTA)

Les HTAs kronikk i Innherred avis

og i Uniforum